Je bekijkt nu Zijn hulpteugels een goede hulp voor paard en ruiter?

Zijn hulpteugels een goede hulp voor paard en ruiter?

Als ik naar de blik kijk van de paarden in onderstaande foto’s, dan zie ik geen blije atleten. Daarom vind ik het belangrijk om hierover een beetje meer uitleg te geven.

Oorzaken die worden aangegeven voor het gebruik van hulpteugels zijn:
– “Mijn paard wordt anders te sterk”
– “Ik krijg mijn paard anders niet nageeflijk”
– “Mijn paard loopt anders onvoldoende opgericht”

Nog teveel ruiters denken dat een paard dat met zijn hoofd omhoog loopt en hierdoor onvoldoende z’n rug gebruikt , “geen zin” heeft om te werken. Maar volgens mij probeert het paard hiermee zijn ruiter alleen maar duidelijk te maken dat het moeite heeft om zijn hoofd omlaag te doen. En ja, met die hulpteugels gaat het hoofd van het paard lager, maar het paard wordt gedwongen om in een voor hem pijnlijke houding te rijden. Het lijkt qua plaatje misschien heel wat, maar qua mentale en fysieke gezondheid, de natuurlijke beweging van paard en algemene ontspanning heeft het grote gevolgen.

Het is in de training van groot belang dat je paard jouw hand volgt in plaats van dat jouw hand dwingend is.

Ieder paard moet, vanaf de basis, voorwaarts neerwaarts kunnen lopen zonder enige vorm van hulpteugels. Ook een goede opgerichtheid is nooit te realiseren m.b.v. hulpteugels. Indien dit niet mogelijk is, zou men zich misschien beter de vraag stellen “waarom is het niet mogelijk zonder hulpteugels?”

Op de foto hieronder kan je zien dat de lange rugspier doorgaat tot in de hals (gaat zelfs door tot aan het hoofd, vlak achter het oor, maar dat is niet te zien op deze foto). Dit heeft als gevolg dat bij spanning in de rugspier, het paard moeite kan hebben om zijn hals te laten zakken. Het probleem kan in de halsspier liggen, maar de kans is groter dat de oorzaak terug te vinden is in de rugspier (thv borst- en lendenwervels).

Er wordt steeds gezegd dat het paard zijn buikspieren moet aanspannen, om de ruiter te kunnen dragen. Dit is correct, maar de buikspieren kunnen enkel aanspannen (verkorten) wanneer de rugspier kan ontspannen (uitrekken). Deze spieren kunnen niet los van mekaar werken. Deze ontspanning in rugspier is nooit te realiseren m.b.v. hulpteugels.

De oorzaak waarom er vaak naar hulpteugels wordt gegrepen ligt vrijwel altijd bij onszelf. Dus waarom zouden we het paard straffen voor onze eigen onkunde?

Dressuur lijkt vaak te zijn gemaakt voor de ruiter, terwijl dressuur juist is bedoeld is voor het paard.

Een aantal handige tips:

– Geef je paard de tijd om zich te kunnen ontwikkelen

– Geef jezelf de tijd om te mogen leren

– Maak een trainingsplan voor jou en je paard, zonder teveel tijdsdruk

– Zoek een instructeur/instructrice die rechtrichten van het paard als basis heeft

– Laat je paard regelmatig controleren door een osteopaat, om na te gaan of er geen rugproblemen zijn